Tenshi de Daichi wa Ippaida
[The Land is Filled with Angels]

Gotô Ryûji
Kôdansha ,1967