Guri to Gura
[Guri and Gura]

Text by Nakagawa Rieko, Illustration by Ômura Yuriko
Fukuinkan Shoten ,1967