Iya Iya En
["No-No" Nursery School]

Nakagawa Rieko
Fukuinkan Shoten ,1962