Dobunezumi Iro no Machi
[Town of Water Rat-Color Sky]

Kogure Masao
Rironsha ,1962