Nagai Nagai Pengin no Hanashi
[A Long Long Story of the Penguins]

Inui Tomiko
Houbunkan ,1957