Non-chan Kumo ni Noru
[Non-chan Rides the Clouds]

Ishii Momoko
Taichi Shobô ,1947