Sakidasu Shônengun
[Blooming Children]

Ishimori Nobuo
Shinchô-Sha, 1939