Arashi no Serenâde [A Serenade of Storm]

Yokoyama Michiko
Dainippon-Yûbenkai-Kôdan-Sha, 1930