Mittsu no Takara [Three Pieces of Treasure]

Akutagawa Ryûnosuke
Kaizô-Sha, 1928